Alvin

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. Den utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Flera andra kulturarvsinstitutioner är också medlemmar i Alvin.

I databasen hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat.

Nästan allt digitalt material som du hittar i Alvin får användas helt fritt. Var dock uppmärksam på att en del modernare material kan vara upphovsrättsskyddat. Rättighetsmärkningen under rubriken "Licensiering av verket" i varje post talar om vad som gäller.

Freely available
Vendor:
Göteborgs universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet