Arken

I Arken söker du information om Kungliga bibliotekets personarkiv, det vill säga efterlämnade papper från personer som författare, konstnärer och forskare, samt enskilda arkiv, dvs. efterlämnade handlingar från föreningar, organisationer och släkter.

Freely available