Artikelsök

Referenser till tidningsartiklar från 1979 och framåt. I Artikelsök indexeras artiklar från stora delar av den svenska periodiska litteraturen - dagstidningar och tidskrifter. Fram till 1997 indexerades även årsböcker. Urvalet av tidningar och tidskrifter styrs till stor del av användarnas önskemål, vilket visar sig i databasens innehåll som spänner över många ämnesområden.

Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
Subjects:
Media types:
Vendor:
Bibliotekstjänst