Birgittabibliografin

Birgittabibliografin är sedan våren 2003 en del av den totala LIBRIS-databasen, och utgör en vetenskaplig bibliografi över litteratur om den heliga Birgitta. Birgittabibliografin produceras av Länsbibliotek Östergötland.

Freely available
Vendor:
Länsbibliotek Östergötland