Curia

Rättsfall från EU-domstolen. Tänk på att ett rättsfall kan ha initierats långt tidigare. Ibland kan det ta flera år innan domslutet fattas. Databasen uppdateras dagligen - man hittar här rättsfall som ännu inte finns i tryckt form.

Freely available
Subjects:
Vendor:
Europeiska unionens domstol
Alternative title:
InfoCuria : domstolens rättspraxis, Europeiska unionens domstol, Rättsfall från EU-domstolen