Europa

Europa är Europeiska unionens officiella webbplats. Den innehåller nyheter, institutionernas hemsidor, möjlighet att se vad som sker inom varje ämnesområde, officiella dokument, grundläggande fakta om unionen, informationskällor exempelvis länkar till EUs databaser och mycket mera. Det är möjligt att söka på hela webbplatsen med hjälp av en sökmotor.

Freely available
Subjects:
Vendor:
Communication department of the European Commission
Alternative title:
Europaportalen, Europa.eu