Fritextsökning i Statens Offentliga Utredningar (SOU)

Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.