GENA

Innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av Kvinnohistoriska samlingarna i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Freely available
Subjects:
Vendor:
KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning
Alternative title:
GenusAvhandlingar