Genomförande av EU-direktiv

Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om publicering i EGT/EUT, vilka äldre direktiv som ändras av direktivet och vilka senare ändringar av direktivet som publicerats. Vidare finns information om sista datum för genomförande och ansvarigt fackdepartement i Sverige samt om direktivet inte längre är i kraft.

Vendor:
Kommerskollegium
Alternative title:
Genomförandedatabasen