GeoRegister

GeoRegister är SGUs referensdatabas om Sveriges geologi. Den innehåller referenser till såväl publicerade som opublicerade dokument om de geologiska förhållandena i Sverige. Innehållet i databasen är användbart för exempelvis forskare, studenter, konsulter och inte minst för alla som vill veta mer om geologin i sin hembygd.

Freely available
Subjects:
Vendor:
SGU Sveriges geologiska undersökning
Alternative title:
SGU Data