GREDA

Information om och kontaktvägar till svenska genusforskare, på lägst doktorandnivå. Utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Freely available
Subjects:
Vendor:
KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning