HSLF-FS

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Innehåller föreskrifter och allmänna råd från åtta myndigheter: eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskap MfoF, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Man kan söka inom följande författningssamlingar: Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS), Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS), Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS)

Freely available
Recommended in:
Vendor:
Socialstyrelsen
Alternative title:
Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m., Kunskapsguiden