JUNO

JUNO (tidigare Karnov och Zeteo) innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och förarbeten. JUNO innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter. Rättsfallsreferaten innehåller ibland länkar till lagparagrafer och kommentarer till lagarna. Här finns också EU:s rättskällor, inklusive databasen EU-initiativ, djupa lagkommentarer till ett urval lagar och särskilda ingångar till börsrätten och skatterätten. Följande tidskrifter finns i fulltext: Juridisk publikation, Ny juridik, Skattenytt, Svensk juristtidning samt Svensk skattetidning. Göteborgs universitet har även tillgång till Avtalsmallar i JUNO.

Det går att växla tillbaka till Karnov men endast vid personlig inloggning.

Sedan 26 juni 2019 har Norstedts Juridik tagit bort avgöranden från Sveriges underinstanser från de paket med juridisk information som idag erbjuds till universitets- och högskolebibliotek. Orsaken är att materialet innehåller personuppgifter som de inte vill sprida i onödig utsträckning.

Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
Recommended in:
Law
Vendor:
Norstedts Juridik