Nationell ArkivDatabas

Information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.

Freely available
Vendor:
Riksarkivet
Alternative title:
NAD