PressReader

Digitaliserade versioner av många svenska och internationella dagstidningar från det senaste året. Mer än 7000 dagstidningar och veckopress från 100 länder på 60 språk. Översättnings- och uppläsningsfunktion finns tillgänglig. Som student eller anställd kan du ladda ner nummer till din mobil eller platta genom att använda PressReader-appen när du är ansluten till universitetets nätverk. Varje användare kan ladda ner max 5 nummer till en mobil enhet under en 24-timmarsperiod. Få mer information eller hjälp med funktioner på PressReaders hjälpsidor

More than 7000 newspapers and magazines from 100 countries in 60 languages. Content up to one year back. Language translation and text-to-voice conversion is available. Issues can be downloaded to a mobile device using the PressReader App when connected to the campus Wi-Fi. Each user can download a maximum of 5 issues to a mobile device within a 24 hour period.

Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
Media types:
Vendor:
PressReader