Databases

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 14 of 591 databases:

 1. Referenser till tidningsartiklar från 1979 och framåt. I Artikelsök indexeras artiklar från stora delar av den svenska periodiska litteraturen - dagst...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Digitized books, images, photos, objects, newspapers and archives. Europeana is a joint project between archives, museums and libraries from the whole...
  Freely available
  Factiva is a vast archive of business and news publications in many languages, including national and international newspapers, leading business magaz...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Cross-search the archives of the Financial Times, Times, Economist, Times Literary Supplement and Nineteenth Century U.S. Newspapers.
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  The Gale Primary Sources platform enables users to cross-search these collections: The Economist Historical Archive, Eighteenth Century Collections On...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Tidningsartiklar i fulltext, publicerade efter 1981. Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar, tidskrif...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Nineteenth Century U.S. Newspapers provides access to primary source newspaper content from the 19th century, featuring full-text content and images f...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Digitaliserade versioner av många svenska och internationella dagstidningar från det senaste året. Mer än 7000 dagstidningar och veckopress från 100 l...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Finskt pressregister omfattande över 300 000 referenser till artiklar ur finlandssvenska dagstidningar.
  Freely available
  Digitaliserade svenska dagstidningar. Tidningar äldre än 115 år är fritt tillgängliga. Tidningar yngre än 115 år kan läsas på en dator placerad på Sam...
  Länkar till svenska dagstidningar online sammanställd av Kungl. biblioteket.
  The Financial Times Historical Archive is a complete facsimile run of the world's most authoritative daily business newspaper. Every item ever printed...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  The Sunday Times Digital Archive 1822-2016 brings two centuries of news together in one resource, providing the complete run of the newspaper up to 20...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  The Times Digital Archive is a full-image online archive of every page published by The Times 1785-1985. The entire newspaper is captured, with all ar...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers