Database search

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 12 of 623 databases:

 1. Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men ocks...
  Freely available
  I Arken söker du information om Kungliga bibliotekets personarkiv, det vill säga efterlämnade papper från personer som författare, konstnärer och fors...
  Freely available
  The Codices Vossiani Latini Online publishes all 363 codices which form the world-famous Latin part of Vossius’ manuscript collection held at Leiden U...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Digitaliserat svenskt arkivmaterial, till exempel kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.
  dLiver är den samlade ingången till det flesta digitaliserade dokument som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det är material från Göteborgs un...
  Freely available
  Digitized books, images, photos, objects, newspapers and archives. Europeana is a joint project between archives, museums and libraries from the whole...
  Freely available
  Samlingarna inkluderar dokumentation från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser med början i Mellanöstern 1956 och innehåller bland anna...
  Freely available
  Jacoby Online is a digital edition of fragments and testimonia of Greek historians, and other authors from antiquity.
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Databasen innehåller digitaliserade faksimilavbildningar av Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854. Uppsatserna är sökbara på antingen förfa...
  Information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med f...
  Databasen innehåller digitaliserade papyrussamlingar från olika bibliotek i världen, bland annat Göteborgs universitetsbibliotek. Universitetsbibliot...
  Freely available
  Sources Chrétiennes provides critical editions of texts from the first 1,400 years of the Church, accompanied by a French translation as well as an in...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers