Database search

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 49 of 623 databases:

 1. HeinOnline's Law Journal Library is a collection of articles published in law reviews and other legal periodicals. HeinOnline User Rules
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Innehåller föreskrifter och allmänna råd från åtta...
  Freely available
  Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall. Databasen innehåller svenskt juridiskt material som lagar, förarbeten, rättsfall och...
  Available to the University of Gothenburg
  JUNO (tidigare Karnov och Zeteo) innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Combining materials from several content providers Westlaw International offers a wide collection of legal and regulatory information dealing with all...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  HeinOnline’s Civil Rights and Social Justice database brings together a diverse offering of publications covering civil rights in the United States. ...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Rättsfall från EU-domstolen. Tänk på att ett rättsfall kan ha initierats långt tidigare. Ibland kan det ta flera år innan domslutet fattas. Databasen ...
  Freely available
  The Elgar Encyclopedia of Environmental Law is a reference work, providing comprehensive coverage of the field of environmental law. The Encyclopedia...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Access to more than 100,000 of the most important early English cases that laid the foundation for the laws of nations under the British Empire and in...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  EU Law Live is an information and research platform that covers all the relevant areas of EU Law, including competition, human rights, external action...
  Available to the University of Gothenburg
  Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-a...
  Freely available
  EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som till exempel inn...
  Freely available
  Lagförslag från Europeiska Kommissionen. Man kan följa lagförslagets väg genom institutionerna.
  Register över handlingar från Europeiska unionens råd. Innehåller bland annat lagstiftningsdokument av olika slag, protokoll m.m. De handlingar som är...
  Information om redovisning, revision, skatter och affärsrätt. Innehåller lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, tidskrifter, bland anna...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  Författningar inom hälso- och sjukvård.
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om public...
  This database provides access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Mini...
  Freely available
  Idunn är en tvärvetenskaplig databas för nordiska e-tidskrifter i fulltext. Ca 50 titlar inom framförallt samhällsvetenskap och humaniora.
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Produced by the American Association of Law Libraries, the Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP) is the preeminent multilingual index to articles ...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  En LIBRIS-databas som omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, det vill säga patent-, varumärkes-, mönster-, namn- o...
  Freely available
  Miljöfrågor inom offentlig förvaltning, privat näringsliv och rättsväsendet. Tjänsten har en daglig nyhetsbevakning och en faktabank, där du hittar la...
  Available to the University of Gothenburg
  JP Student Migration är en tjänst som är anpassad för studier i migrationsrätt. Tjänsten ger tillgång till migrationsjuridikens alla källor, sökbart o...
  Available to the University of Gothenburg
  JP Student Sjukvård is a resource containing constitutions, preparatory work, judgments, decisions and guiding documents in healthcare law.
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  JP student social är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på socialrättsområdet. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfa...
  Available to the University of Gothenburg
  Det är av stor vikt för framtiden och för rättssäkerheten i Sverige att svensk juridisk litteratur finns tillgänglig under juristutbildningen, för jur...
  Freely available
  Innehåller dansk lagstiftning med kommentarer samt Ugeskrift for Retsvaesen (UfR) med avgöranden från Højesteret. Danmarks love omfattar gällande lag ...
  Available to the University of Gothenburg, on campus only. Available to anyone using the libraries' computers
  Kluwer Law Online Journals is a collection of electronic journals covering a broad spread of subject areas from air and space law to world competition...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, sven...
  Freely available
  The Legislative Observatory database was set up in 1994 as a tool for monitoring the EU institutional decision-making process, with a particular focus...
  Lovdata Pro innehåller de norska rättskällorna i fulltext, fullständiga EES-avtalen i norsk översättning, EFTA-domstolens avgöranden, CELEX m.m. Lovda...
  Available to the University of Gothenburg, on campus only. Available to anyone using the libraries' computers
  University of Gothenburg subscription includes access to the Maritime & Commercial Section on i-Law. This part contains law reports, documents, ne...
  Available to the University of Gothenburg
  Online journals in the areas of Biotechnology; Biomedical Research/Life Sciences; Clinical Medicine, Surgery, and Nursing; Integrative Medicine; Law, ...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  The Max Planck Encyclopedia of Public International Law is a comprehensive online resource containing peer-reviewed articles on every aspect of public...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  The Open Society Justice Initiative, part of the Open Society Foundations, was established in 2003 to provide expert legal support for Open Society’s ...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  The Oxford Academic Journals Collection contains journals within the following research areas: Medicine, Life Sciences, Humanities, Social Sciences, M...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Oxford Handbooks Online (OHO) brings together the world’s leading scholars to discuss research and the latest thinking on a range of major topics. Eac...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  The full texts of Oxford online monographs in the core areas of Business and Management, Classical Studies, Economics and Finance, History, Law, Music...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Provides an overview of classic and current research and future trends in the Social Sciences and Humanities, while at the same time providing an auth...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
Show all