Databases

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 4 of 598 databases:

 1. En LIBRIS-databas som omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, det vill säga patent-, varumärkes-, mönster-, namn- o...
  Freely available
  Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, sven...
  Freely available
  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna rå...
  Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.