Database search

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 21 of 636 databases:

 1. The Elgar Encyclopedia of Environmental Law is a reference work, providing comprehensive coverage of the field of environmental law. The Encyclopedia...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Information om redovisning, revision, skatter och affärsrätt. Innehåller lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, tidskrifter, bland anna...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  HeinOnline's Law Journal Library is a collection of articles published in law reviews and other legal periodicals. HeinOnline User Rules
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  This database provides access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Mini...
  Freely available
  Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall. Databasen innehåller svenskt juridiskt material som lagar, förarbeten, rättsfall och...
  Available to the University of Gothenburg
  En LIBRIS-databas som omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, det vill säga patent-, varumärkes-, mönster-, namn- o...
  Freely available
  Miljöfrågor inom offentlig förvaltning, privat näringsliv och rättsväsendet. Tjänsten har en daglig nyhetsbevakning och en faktabank, där du hittar la...
  Available to the University of Gothenburg
  JP Student Migration är en tjänst som är anpassad för studier i migrationsrätt. Tjänsten ger tillgång till migrationsjuridikens alla källor, sökbart o...
  Available to the University of Gothenburg
  JP student social är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på socialrättsområdet. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfa...
  Available to the University of Gothenburg
  JUNO (tidigare Karnov och Zeteo) innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Innehåller dansk lagstiftning med kommentarer samt Ugeskrift for Retsvaesen (UfR) med avgöranden från Højesteret. Danmarks love omfattar gällande lag ...
  Available to the University of Gothenburg, on campus only. Available to anyone using the libraries' computers
  Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, sven...
  Freely available
  Lovdata Pro innehåller de norska rättskällorna i fulltext, fullständiga EES-avtalen i norsk översättning, EFTA-domstolens avgöranden, CELEX m.m. Lovda...
  Available to the University of Gothenburg, on campus only. Available to anyone using the libraries' computers
  University of Gothenburg subscription includes access to the Maritime & Commercial Section on i-Law. This part contains law reports, documents, ne...
  Available to the University of Gothenburg
  The Max Planck Encyclopedia of Public International Law is a comprehensive online resource containing peer-reviewed articles on every aspect of public...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  This library contains the session laws of all 50 U.S. states as well as Canada, Australia, Puerto Rico, and Virgin Islands. It also includes the D.C. ...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna rå...
  Books, journals, and series published by the United Nations Secretariat, and its funds and programs. Covers a wide range of topics within human rights...
  Freely available
  Combining materials from several content providers Westlaw International offers a wide collection of legal and regulatory information dealing with all...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.