Database search

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 21 of 623 databases:

 1. Databasen KVINNSAM, som är en del av Libris-databasen, är en tvärvetenskaplig databas som innehåller genusvetenskapliga referenser till böcker, bokkap...
  Gender Studies Database combines NISC's popular Women's Studies International and Men's Studies databases with the coverage of sexual diversity issues...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Queerlit är en databas för svensk skönlitteratur som skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer. Det innefattar bland annat – men...
  Freely available
  DIOTIMA is an interdisciplinary resource for anyone interested in patterns of gender around the ancient Mediterranean and as a forum for collaboration...
  Freely available
  dLiver är den samlade ingången till det flesta digitaliserade dokument som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det är material från Göteborgs un...
  Freely available
  The database contains resources on gender-based violence, gender and media, gender and climate change, work-life balance, men and gender equality and ...
  Medieval Women and Gender Index covers journal articles, book reviews, and essays in books about women, sexuality, and gender during the Middle Ages. ...
  Freely available
  European women’s libraries and scholars from all over Europe are working together on the FRAGEN project which aims to collect the most important texts...
  Freely available
  Innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av Kvinnohistoriska samlingarna i ...
  Freely available
  The Gender Data Portal is the World Bank Group’s comprehensive source for the latest sex-disaggregated data and gender statistics covering demography,...
  The database contains gender statistics from all over the European Union (EU) and beyond, at the EU, Member State and European level. It is aimed at p...
  Information om och kontaktvägar till svenska genusforskare, på lägst doktorandnivå. Utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och Kv...
  Freely available
  NCK:s kunskapsbank är en webbplats inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns ...
  Freely available
  KVINFOs ekspertdatabase – har en bred opfattelse af ekspertbegrebet og omfatter bl.a. kønsforskere, kvindelige forskere og praktikere, kvindelige po...
  Freely available
  Bilddatabasen innehåller ett urval av bilder och fotografier ur KvinnSams handskriftsarkiv.
  The University library has a trial to LGBT Thought and Culture, running until the 24th of June. LGBT Thought and Culture is an online resource hostin...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  The Minimum set of gender indicators is a collection of 52 quantitative indicators and 11 qualitative indicators addressing relevant issues related to...
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria innehåller artiklar om mer än 800 författare från de nordiska länderna.
  Statistics and indicators on women and men in six specific fields of concern: - Population - Health - Women and men in families - Education - Work - P...
  Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
  The UNECE Statistical Database contains a wide range of data covering Europe, North America and Central Asia. Users can download data free of charge v...