Database search

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 10 of 636 databases:

 1. Information om redovisning, revision, skatter och affärsrätt. Innehåller lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, tidskrifter, bland anna...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall. Databasen innehåller svenskt juridiskt material som lagar, förarbeten, rättsfall och...
  Available to the University of Gothenburg
  En LIBRIS-databas som omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, det vill säga patent-, varumärkes-, mönster-, namn- o...
  Freely available
  Miljöfrågor inom offentlig förvaltning, privat näringsliv och rättsväsendet. Tjänsten har en daglig nyhetsbevakning och en faktabank, där du hittar la...
  Available to the University of Gothenburg
  JP Student Migration är en tjänst som är anpassad för studier i migrationsrätt. Tjänsten ger tillgång till migrationsjuridikens alla källor, sökbart o...
  Available to the University of Gothenburg
  JP student social är ett verktyg för att inhämta och nyttja rättsinformation på socialrättsområdet. Systemet, som uppdateras dagligen, innehåller omfa...
  Available to the University of Gothenburg
  JUNO (tidigare Karnov och Zeteo) innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, sven...
  Freely available
  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna rå...
  Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.