Database search

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 4 of 636 databases:

  1. Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Dansk biografisk Lexikon, första utgåvan, 19 band, 1887-1905, redigerat av C. F. Bricka. Den di...
    The Oxford Dictionary of National Biography (Oxford DNB) is the national record of men and women who have shaped British history and culture, worldwid...
    Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
    Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinve...
    Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...