Databases

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 201 of 592 databases:

 1. AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) serves as the catalogue and index to the collections of the National Agricultural Library, as well as a primary ...
  Freely available
  AlgaeBASE is a database of information on algae that includes terrestrial, marine and freshwater organisms. At present, the data for the marine algae,...
  Freely available
  European information and research on Latin America. The portal is the result of cooperation between the networks REDIAL and CEISAL, its objective is t...
  The Anthropological Index to Current Periodicals in the The Anthropology Library at the British Museum (incorporating the former Royal Anthropological...
  Arbline är en katalog som täcker ämnesområdena arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Den innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspu...
  Freely available
  Sökbart index till tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren. Referenser ges till artiklar, presentationer, recensioner och notiser under mer än 100 å...
  Freely available
  ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att insamla, utvärdera och lagra den viktigaste ...
  Freely available
  Store norske leksikon består av kvalitetssäkrade artiklar och har varit Norges ledande uppslagsverk under hundra år. Kunnskapsforlaget har det redakti...
  The database provides access to information about Basque topics written or produced after 1994. Core journals are indexed completely while other journ...
  Freely available
  The Bibliographic Database of the Conservation Information Network is a bibliographic resource for the conservation, preservation and restoration of c...
  Freely available
  The data available on the Getty Web site comprises two databases: BHA and RILA. BHA (Bibliography of the History of Art/Bibliographie d'histoire de l'...
  Freely available
  Provides up-to-date bibliographic citations on publications in the field of biblical research. Indexes books, journal articles, essays and collective ...
  Bibliografien omfatter dansk og udenlandsk litteratur om arkitektur, billedkunst og kunstindustri. BDK dækker indtil videre kun perioden fra 1981 til ...
  The Biodiversity Heritage Library, is a consortium of natural history and botanical libraries that cooperate to digitize and make accessible the legac...
  Birgittabibliografin är sedan våren 2003 en del av den totala LIBRIS-databasen, och utgör en vetenskaplig bibliografi över litteratur om den heliga Bi...
  A catalogue of books printed in the Fifteenth Century now in the Bodleian Library.
  Bibliografin omfattar litteratur ner till artikelnivå om landskapet Bohuslän. Den innehåller följande materialkategorier: monografier och samlingsv...
  Drygt 40 olika nyckeltal för cirka 800 branscher som presenteras i form av median och kvartilvärden där jämförelse sker på branschnivå och antal anstä...
  Freely available
  Biab provides information about articles and books on the archaeology of Britain and Ireland, producing two updates each year.
  CAMEO is a searchable information center developed by the Museum of Fine Arts, Boston. The MATERIALS database contains chemical, physical, visual, and...
  Freely available
  ChemIDplus provides access to structure and nomenclature authority files used for the identification of chemical substances cited in National Library ...
  CORDIS (the Community Research and Development Information Service) is the European Commission's information service on European Research and Innovati...
  Freely available
  The Country Studies Series presents a description and analysis of the historical setting and the social, economic, political, and national security sy...
  Freely available
  Rättsfall från EU-domstolen. Tänk på att ett rättsfall kan ha initierats långt tidigare. Ibland kan det ta flera år innan domslutet fattas. Databasen ...
  Freely available
  Innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av Kvinnohistoriska samlingarna i ...
  Freely available
  Information om och kontaktvägar till svenska genusforskare, på lägst doktorandnivå. Utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och Kv...
  Freely available
  Databasen KVINNSAM, som är en del av Libris-databasen, är en tvärvetenskaplig databas som innehåller genusvetenskapliga referenser till böcker, bokkap...
  Finskt pressregister omfattande över 300 000 referenser till artiklar ur finlandssvenska dagstidningar.
  Freely available
  Produktsäkerhetsdatablad och information om ett stort antal dentala biomaterial på den nordiska marknaden.
  DIOTIMA is an interdisciplinary resource for anyone interested in patterns of gender around the ancient Mediterranean and as a forum for collaboration...
  Freely available
  References to conference proceedings.
  dLiver är den samlade ingången till det flesta digitaliserade dokument som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det är material från Göteborgs un...
  Freely available
  Free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages.
  Dramawebben är ett digitalt arkiv över upphovsrättsligt fri svensk dramatik. Dramatexterna finns återgivna i fulltext och är publicerade antingen i sk...
  Freely available
  EconPapers provides access to RePEc, the world's largest collection of on-line Economics working papers, journal articles and software.
  Freely available
  The ECOTOX (ECOTOXicology) database provides single chemical toxicity information for aquatic and terrestrial life. ECOTOX is a useful tool for examin...
  Freely available
  The EDGAR database contains the electronic filings of US public companies to the Securities and Exchange Commission. Allows you to retrieve real-time ...
  Freely available
  The database contains resources on gender-based violence, gender and media, gender and climate change, work-life balance, men and gender equality and ...
  ePIC is a major resource discovery project to provide a single point of search across all Kew's major specimen, bibliographic and taxonomic databases ...
  Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-a...
  Freely available
Show all