Databases

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 201 of 592 databases:

 1. I Ämnesregistret kan man söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Che...
  Freely available
  Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.
  Portal for language and language-related products and services on the web with more than 1800 dictionaries on more than 250 languages.
  Freely available
  The Yearbook of the United Nations has been the primary reference work on the Organization since 1946. It details the many activities of the Organizat...
  The World Bank's Open Data initiative is intended to provide all users with access to World Bank data. The data catalogue is a listing of available Wo...
  Freely available
  Health and health-related statistical information from the WHO Global Programme on Evidence for Health Policy.
  Freely available
  WHOLIS is a bibliographic database with material pubished by the WHO. The library database is the collective electronic memory for all WHO documentati...
  Freely available
  The Institutional Repository for Information Sharing (IRIS) is the digital library of WHO’s published material and technical information in full text ...
  Freely available
  Huvudsakliga ämnesområden i Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövår...
  Freely available
  Magister- och kandidatuppsatser, det vill säga C- D- och Y-uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsatser.se visar uppsatser lagrade i LI...
  Freely available
  All multilateral treaties deposited with the Secretary-General of the United Nations and those formerly deposited with the League of Nations - their l...
  A database of peace agreements, guidance documents and information on UN mediation support activities and services.
  The United Nations Digital Library (UNDL) includes UN documents, voting data, speeches, maps, and open access publications. The platform provides acce...
  The UNECE Statistical Database contains a wide range of data covering Europe, North America and Central Asia. Users can download data free of charge v...
  United Nations and agency statistics, covering economic, social, financial and development topics.
  Freely available
  The Uppsala Conflict Database is a free resource of information on armed conflicts of the world. Here you will find information on the warring parties...
  Statistik över svenska tidningar och tidskrifter.
  Tropicos® was originally created for internal research at the Missouri Botanical Garden, but has since been made available to the world’s scientific c...
  Freely available
  The TRIP Database is a clinical search tool designed to allow health professionals to rapidly identify the highest quality clinical evidence for clini...
  Freely available
  TRID contains records of transportation research worldwide. It combines the records from TRB's Transportation Research Information Services (TRIS) Dat...
  Freely available
  The Science Fiction and Fantasy Research Database is an online, searchable compilation and extension of Science Fiction and Fantasy Reference Index 18...
  A database that reports on retractions of scientific papers.
  Collection of materials, textual and visual, on the Archaic and Classical Greek world.
  Textbook in geriatrics.
  An enhanced online version of the Merck Manuals, a series of healthcare books for medical professionals and consumers, updated periodically with new i...
  Freely available
  The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) provides access to detailed, scholarly information on key topics and philosophers in all areas of philos...
  Global Library of Women's Medicine is a web library incorporating a vast range of detailed clinical information across the whole field of women's medi...
  The Getty Conservation Institute (GCI) is a private, non-profit institution that works internationally to advance conservation practice through resear...
  TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av ”Tillägg till Europeiska unionens tidning” för offentlig upphandling i Europa.
  SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få e...
  Freely available
  12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta. Databasen GEO...
  Svenskt översättarlexikon är ett biobibliografiskt uppslagsverk med artiklar om svenska och finlandssvenska översättare från äldsta tid till idag. Dat...
  Svenskt visarkiv innehåller material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktradition...
  Freely available
  Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
  Riksarkivets avdelning Svenskt Diplomatarium publicerar våra bevarade medeltidsdokument (diplom). Det rör sig om såväl originalbrev på pergament och p...
  Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinve...
  Svenskamerikansk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till tryckalster på svenska språket publicerade i För...
  Länkar till svenska dagstidningar online sammanställd av Kungl. biblioteket.
  Skeppsrullor, skeppsjournaler, dagböcker och övriga handlingar från Ostindiska kompaniet. Göteborgs UB:s arkiv från kompaniet och kompanihandlingar fr...
  Digitaliserade svenska dagstidningar. Tidningar äldre än 115 år är fritt tillgängliga. Tidningar yngre än 115 år kan läsas på en dator placerad på Sam...
Show all