Databases

Enter the database title to find the database you are looking for. Limit your search by subject, subject terms and media types to find databases within your subject area.

Found 17 of 592 databases:

 1. Combining materials from several content providers Westlaw International offers a wide collection of legal and regulatory information dealing with all...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  This library contains the session laws of all 50 U.S. states as well as Canada, Australia, Puerto Rico, and Virgin Islands. It also includes the D.C. ...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Lagförslag från Europeiska Kommissionen. Man kan följa lagförslagets väg genom institutionerna.
  Freely available
  The Max Planck Encyclopedia of Public International Law is a comprehensive online resource containing peer-reviewed articles on every aspect of public...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  University of Gothenburg subscription includes access to the Maritime & Commercial Section on i-Law. This part contains law reports, documents, ne...
  Available to the University of Gothenburg
  Lovdata Pro innehåller de norska rättskällorna i fulltext, fullständiga EES-avtalen i norsk översättning, EFTA-domstolens avgöranden, CELEX m.m. Lovda...
  Available to the University of Gothenburg, on campus only. Available to anyone using the libraries' computers
  The Legislative Observatory database was set up in 1994 as a tool for monitoring the EU institutional decision-making process, with a particular focus...
  JUNO (tidigare Karnov och Zeteo) innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och...
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall. Databasen innehåller svenskt juridiskt material som lagar, förarbeten, rättsfall och...
  Available to the University of Gothenburg
  This database provides access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Mini...
  Freely available
  HeinOnline's Law Journal Library is a collection of articles published in law reviews and other legal periodicals.
  Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
  Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om public...
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  Register över handlingar från Europeiska unionens råd. Innehåller bland annat lagstiftningsdokument av olika slag, protokoll m.m. De handlingar som är...
  EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som till exempel inn...
  Freely available
  Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-a...
  Freely available
  Rättsfall från EU-domstolen. Tänk på att ett rättsfall kan ha initierats långt tidigare. Ibland kan det ta flera år innan domslutet fattas. Databasen ...
  Freely available