Språkbanken

Språkbanken inrättades 1975 som en nationell resurs placerad vid Göteborgs universitet. Språkbankens uppdrag är att samla in, förädla och tillgängliggöra språkresurser åt forskare och allmänheten, samt att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete som främjar sådan användning.

Freely available
Media types:
Vendor:
Språkbanken, Göteborgs universitet
Alternative title:
Swedish Language Bank