Svensk musikhistorisk bibliografi

Ämnesbibliografin Svensk musikhistorisk bibliografi innehåller referenser till bland annat monografier och samlingsverk, artiklar i svenska musiktidskrifter, musikartiklar i andra tidskrifter och samlingsverk, dokument på Internet. Dessutom finns ett urval referenser till recensioner, utförligare skivkommentarer och texthäften till musikinspelningar (på svenska). Bibliografin produceras av Dokumentationsenheten SMA vid Statens musikbibliotek.

Vendor:
Musik- och teaterbiblioteket