Svenska skrivregler

Svenska skrivregler är det allmänna rättesnöret i Sverige för skrivtekniska frågor och ett hjälpmedel för alla som skriver i sitt arbete, i sin utbildning eller för sitt nöjes skull.

Anställda loggar in med sin mejladress vid GU samt lösenordet till x-kontot. Studenter loggar in med sitt studentkonto vid GU skrivet på följande sätt: guskontot@gu.gu.se (observera 2 st gu) samt lösenordet till studentkontot.

Åtkomst utan inloggning via Liber.

Vendor:
Språkrådet / Liber