Swedish House of Finance

Data från Swedish House of Finance (Handels Stockholm) om bl.a. svensk aktieprisdata från 1979 och framåt. Initiativet ger tillgång till flera typer av data såsom dagliga prissättningsdata för tillgångar, högfrekvent tillgångsprissättningsdata, redovisningsdata, hållbara ekonomidata och försäkringsdata.

Följande databaser ingår:

Fama French Factors: Trefaktorsmodellen (marknad, storlek, värde), förbättrar den traditionella CAPM-modellen genom att förklara större delar av långsiktiga förväntade avkastningsvariationer.
FinBas: Finansiell data såsom daglig aktiekursdata vid stängning, företagsåtgärder och fundamental fakta från de nordiska börserna, MTF:er och OTC-marknaderna.
Historiska arkiv: Årsredovisningar för bolag noterade på Stockholmsbörsen från 1912 till 1978, de officiella börslistorna från Stockholmsbörsen 1912-2007.
NASDAQ HFT: innehåller alla meddelanden (ordrar, annulleringar och affärer) som skickas och tas emot av Stockholmsbörsens matchningsmotor.
Nordic Compass, SHOF:s ESG-databas: Innehåller ESG-data om börsnoterade nordiska företag.
Serrano: Historiska bokslut för svenska företag
PAtLink: Matchningsfil mellan patent- och varumärkesinformation och organisationsinformation

Available to the University of Gothenburg. Available to anyone using the libraries' computers
Vendor:
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics
Alternative title:
Svensk aktieprisdata