Tenders electronic daily

TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av ”Tillägg till Europeiska unionens tidning” för offentlig upphandling i Europa.

Subjects:
Vendor:
Publications Office of the European Union
Alternative title:
OJ/S., TED.