UR access

UR access ger svenska lärosäten tillgång till allt streamat material, radio- och TV-program, som Utbildningsradion tillhandahåller. Inloggning sker via SWAMID (x-konto eller studentkonto).

Available to the University of Gothenburg
Subjects:
Vendor:
Sveriges utbildningsradio UR
Alternative title:
Utbildningsradion