ACM digital library

ACM digital library provides access to tables of contents, abstracts, reviews, and full text of papers published in ACM journals since 1985. Subject area covers IT and programming.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Association for Computing Machinery
Alternativ titel:
ACM portal
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
Ladda upp kurskompendium på lärplattform Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet