Äldre svensktryck

Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Kungliga biblioteket
Alternativ titel:
SOT, Svenskt offentligt tryck till och med 1833