Ämnesregistret

I Ämnesregistret kan man söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Kemikalieinspektionen