ARTO

ARTO är en finsk referensdatabas för artiklar. Materialet är täckande från början av 90-talet, men även äldre material ingår. I ARTO indexeras artiklarna från löpande tidskrifter (s.k. ansvarstidskrifter). Uppgifterna registreras inom en månad från det att numret utkommit. I databasen indexeras dessutom ett stort antal artiklar på besläktade områden ur andra tidskrifter och samlingsverk. Artikelposterna täcker alla områden och alla vetenskapliga nivåer. I ARTO finns dessutom talrika länkar till artiklar i heltext. Största delen av dem fordrar dock användarrätt.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Nationalbiblioteket
Alternativ titel:
ARTO :