Books@Ovid

E-böcker inom medicin och vårdvetenskap från förlaget Lippincott Williams & Wilkins.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Ovid Technologies