Civil rights and social justice

HeinOnline’s Civil Rights and Social Justice database brings together a diverse offering of publications covering civil rights in the United States.

HeinOnline User Rules

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Hein
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
Ladda upp kurskompendium på lärplattform Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
"a single paper copy of an electronic original to authorized users at non-commercial libraries in the same country by post, fax or email"