Cristin

Cristin (Current research information system in Norway) ger möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid norska lärosäten. Använd Cristin för att få en översikt av vad som skrivits inom ett forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
UNIT