Curia

Rättsfall från EU-domstolen. Tänk på att ett rättsfall kan ha initierats långt tidigare. Ibland kan det ta flera år innan domslutet fattas. Databasen uppdateras dagligen - man hittar här rättsfall som ännu inte finns i tryckt form.

Fritt tillgänglig
Ämnen:
Leverantör:
Europeiska unionens domstol
Alternativ titel:
InfoCuria : domstolens rättspraxis, Europeiska unionens domstol, Rättsfall från EU-domstolen