Databasen KVINNSAM

Databasen KVINNSAM, som är en del av Libris-databasen, är en tvärvetenskaplig databas som innehåller genusvetenskapliga referenser till böcker, bokkapitel, uppsatser och artiklar. Innehållet i KVINNSAM bygger på Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd och består av både svenska och utländska referenser. Databasen innehåller framförallt titlar från och med tryckåret 1970, men även äldre material kan förekomma. Titlar publicerade mellan 1958 och 1969 finns registrerade i en kortkatalog på KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning, dessa referenser håller successivt på att läggas in i databasen.

KVINNSAM is part of the Libris database and contains references to books, book chapters, essays and articles. It is an interdisciplinary literature database with Swedish and international gender studies references from the Gothenburg University Library's holdings. The database contains titles starting with the publishing year 1970, but older material does occur. Titles published between 1958 and 1969 are registered in a card catalogue at KvinnSam - National resource library for gender studies, these references are gradually added to the database.

Fritt tillgänglig
Rekommenderad inom:
Ämnen:
Leverantör:
KVINNSAM
Alternativ titel:
KVINNSAM, Kvinnohistoriska samlingarnas databas