De Gruyter online

E-journals and E-books from De Gruyter.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
"Each such item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and author of the work, and the Publisher"
Ladda upp kurskompendium på lärplattform Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
ILL print, fax or secure Electronic transmission: Permitted