Derwent innovations index

Patent records from Derwent World Patents Index® combined with patent citation information from Patents Citation Index®.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Ämnen:
Materialtyper:
Leverantör:
Clarivate
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
"Users will have the right to: distribute data retrieved from the Database obtained by Search Results /.../ to individual scholars collaborating with Users for the purposes of research and other educational purposes"
Fjärrlån Tillåtet
ILL print: Permitted. "/.../ provide gratis occasional and incidental individual Search Results for the use of individual patrons of publicly-funded Swedish libraries" (OBS - avser sökresultaten i WoS, inte de länkade fulltextartiklarna.)