Encyclopedia of Activism and Social Justice

This Encyclopedia is designed for readers to understand the topics, concepts, and ideas that motivate and shape the fields of activism, civil engagement, and social justice and includes biographies of the major thinkers and leaders who have influenced and continue to influence the study of activism.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
SAGE
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
Trycka kurskompendium Tillåtet
Ladda upp kurskompendium på lärplattform Tillåtet
Scholarly sharing Tillåtet
Fjärrlån Tillåtet
ILL print, fax or secure electronic transmission: Permitted