Etymological Dictionary of Proto-Celtic

Etymological Dictionary of Proto-Celtic contains a reconstructed lexicon of Proto-Celtic with ca. 1500 entries

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Brill