Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon

Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon aims at combining recent insights from comparative Indo-European linguistics with modern Balto-Slavic accentology.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
Brill