EUR-Lex

EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som till exempel innehåller fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Publications Office of the European Union