Findoc

Databasen består av referenser till monografier, artiklar, kommittébetänkanden, kongressrapporter och s.k. "grå litteratur" om mänskliga rättigheter. Innefattar bland annat medborgarskapsfrågor, rörelsefrihet, humanitär rätt och flyktingarfrågor. Produceras av Institutet för mänskliga rättigheter, Åbo akademi.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Institute for Human Rights at Åbo Akademi University