Fredsarkivet

Samlingarna inkluderar dokumentation från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser med början i Mellanöstern 1956 och innehåller bland annat rapporter, krigsdagböcker, lägesorienteringar, order, fotografier, bataljonstidskrifter, skrivelser och dagböcker.

Åtkomlighet är tillåten i abonnentens lokaler (bibliotek, datorsalar och forskar-/lärarrum) på dess stationära och portabla datorer. Anslutning till studentportaler är ej tillåten.

Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Folke Bernadotteakademin
Alternativ titel:
Folke Bernadotte-samlingarna, Folke Bernadottesamlingarna