Fredsarkivet

Samlingarna inkluderar dokumentation från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser med början i Mellanöstern 1956 och innehåller bland annat rapporter, krigsdagböcker, lägesorienteringar, order, fotografier, bataljonstidskrifter, skrivelser och dagböcker.

Åtkomlighet är tillåten i abonnentens lokaler (bibliotek, datorsalar och forskar-/lärarrum) på dess stationära och portabla datorer. Anslutning till studentportaler är ej tillåten.

Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Leverantör:
Folke Bernadotteakademin
Alternativ titel:
Folke Bernadotte-samlingarna, Folke Bernadottesamlingarna
Användningsvillkor
Skriva ut artikel eller kapitel Tillåtet
"Enskilda dokument kan skrivas ut, sparas eller e-postas och presenteras tillsammans med egenskapsinformation som anger operationsnamn, bataljon, sektion, geografisk plats, tidpunkt, handlingstyp, serierubrik, och övrig information."
Ladda ner artikel eller kapitel Tillåtet
"Enskilda dokument kan skrivas ut, sparas eller e-postas och presenteras tillsammans med egenskapsinformation som anger operationsnamn, bataljon, sektion, geografisk plats, tidpunkt, handlingstyp, serierubrik, och övrig information."