GENA

Innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av Kvinnohistoriska samlingarna i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Fritt tillgänglig
Ämnen:
Leverantör:
KvinnSam i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning
Alternativ titel:
GenusAvhandlingar